Události

Diskuse | Současnost a budoucnost MA | Mothers Artlovers

Kdy:14.09.2020 17:00
Kde:

Pražská tržnice | Hala 19

Délka:

120 minut

moderuje: Zuzana Štefková
hostky: Lenka Klodová, Darina Alster, Kateřina Bílková

Široký kruh na téma „K čemu jsou MA”. Budeme společně diskutovat o tom, odkud přicházíme, co jsme dokázaly a jaká je budoucnost Mothers Artlovers. Co chceme, aby MA dělaly pro svou nejširší „členskou základnu”? Jak se naše potřeby a otázky, které si klademe, proměňují s tím, jak naše děti rostou, jak přicházejí nové společenské výzvy? Zveme členky/ny aktivní i pasivní, příznivce/kyně i odpůrce/kyně, rodiče i nerodiče.

Mothers Artlovers je skupina žen, která se začala scházet v prosinci 2016 v Brně a v Praze. Jedná se o podpůrnou skupinu pro matky umělkyně. Sdružuje převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučuje ani otce umělce, ženy a muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět či případné budoucí rodiče. Tato skupina vytváří vlastní uměleckou komunitu a krom podpůrné funkce mapuje umění věnující se rodičovství a rodině. Zajímá se o politicko-institucionální rovinu této problematiky, a proto se chce napojit na obdobné skupiny v zahraničí a vytvořit funkční mezinárodní platformu

Ateliér Mothers Artlovers je kolektivně pojatá sociální plastika. Místo pro setkávání a diskuzi, interaktivní instalace, herna a ateliér pro děti a jejich rodiče v jednom. V průběhu bienále se ateliér bude proměňovat prostřednictvím instalace Urban Jungle, vznikající působením společně stráveného času, workshopů a dalších aktivit pro rodiče a děti. Proběhnou zde také debaty na společenská témata, festival performance pro děti, rapový workshop a pravidelný program pro děti s hlídáním a další. 

Mothers Artlovers sdílejí přesvědčení, že je třeba změnit nastavení uměleckého světa a jeho institucí. Pokud mají skutečně plnit svou funkci a pomáhat vytvářet kulturu, která dokáže vzdorovat utilitární ekonomizaci společnosti, je třeba radikálně přehodnotit priority. Mothers se podílejí na nové koncepci kultury, která bude – s vědomím vlastní zranitelnosti – založena na principech vzájemnosti, solidarity a péče.