Raut #1: Spolky, družstva, svazy

První díl podcastu s BCAA system, APART Collective a Pavlem Karousem o tom, proč je umělcům lépe v kolektivech

21. 06. 2021
Audio BCAA system Pavel Karous APART Collective Podcast

Poslouchejte Raut na Spotify, Apple Podcasts nebo na našem SoundCloudu

První díl podcastu Raut mapuje současné tendence utváření uměleckých kolektivů a sebeorganizace uměleckých profesionálů v podpůrných organizacích a návaznost na svazovou činnost umělců za normalizace. Agáta Hrnčířová a Max Dvořák si jako hosty pozvali umělce Pavla Karouse, zástupce kolektivu BCAA system Noemi Purkrábkovou a Jiřího Sirůčka a členy APART Collective Emu Hesterovou, Denise Kozerawského a Petera Sita. Proč se umělci dobrovolně vzdávají svojí autonomie ve prospěch kolektivu? Nedusí snaha o nalezení společného jmenovatele ostré myšlenky v základech? Jak fungovaly spolky a svazy v Čechách v průběhu 20. století? Vnímají současní umělci nějakou kontinuitu s myšlenkami, které kolektivy a svazy minulého století reprezentovaly?

„Málokteré aktivity dělá člověk sám – na většinu z nich potřebujeme společnost, se kterou můžeme spolupracovat. Výtvarné umění a kultura má obrovský vliv na chování lidí. Jinak se chováme v udržovaném kostele a jinak v zaneřáděném podchodu,“ říká Pavel Karous, sochař, pedagog a člen uměleckého Spolku Skutek. Věnuje se problematice umění ve veřejném prostoru, v projektu Vetřelci a volavky zdokumentoval monumentální sochařství z období normalizace. Dlouhodobě se zasazuje o uzákonění „procenta na umění“, aby část rozpočtu na veřejné stavby zahrnovala vznik nových uměleckých děl spojených s realizací budov. V rozhovoru pro Raut přibližuje fungování státních uměleckých organizací v období socialismu, kdy lepší životní podmínky umělců byly podmíněné konformitou s tehdejším režimem. Silná kolektivní organizace by současným výtvarníkům mohla pomoci v boji za lepší životní a pracovní podmínky. „Kdyby u nás vznikly odbory, jaké jsme měli v 60. letech, tak bych do nich určitě vstoupil. Nahromadila se tady spousta problémů, jako první by se měl řešit zcela chybějící systém zadávání veřejných zakázek pro výtvarníky,“ dodává Karous.

O generaci mladší než Karous jsou členové interdisciplinárního kolektivu BCAA System. Ti pracují současně s klubovou hudbou, videoherními principy, aktivismem a estetikou virtuálních světů, a skrze témata solidarity a udržitelnosti vytvářejí spekulativní příběhy o budoucnosti a novém společenském uspořádání. „Abychom se v kolektivu dopracovali k nějakému závěru, trpíme hodinovými diskusemi, ale v důsledku to má blahodárný účinek. Obecná představa je, že hlasování většiny proti menšině je demokratické. V mnoha ohledech je to ale problematické, snažíme se to nedělat. Souvisí to i s motivacemi, které za kolektivem stojí. BCAA jsme nezakládali jako vysoce produktivní a ziskový umělecký projekt. Jsme především kamarádi, kteří spolu rádi něco dělají,“ říkají zástupci BCAA system. Jako kolektiv mohou BCAA pracovat na rozsáhlých a ambiciózních projektech, rozličné dovednosti jednotlivých členů jim umožňují působit napříč různými audiovizuálními médii.

Osobní vazby hrají významnou roli i pro slovenský APART Collective. Prvotním impulsem pro vznik spolku však byla sdílená frustrace z chybějícího prostoru pro určité myšlenkové směry a způsoby diskuse v tamějším akademickém prostředí. Šest členů APARTu vytváří společné umělecké projekty, mají v Bratislavě také vlastní výstavní a diskursivní prostor s veřejnou čítárnou, vydávají knihy a pořádají přednášky a projekce. „Internacionalita je pro nás důležitá pro utváření vztahů s podobně smýšlejícími lidmi. Vytváříme paralelní strukturu k veřejným uměleckým institucím, jako kolektiv jsme vůči nim flexibilnější a můžeme rychleji reagovat. Musíme pěstovat individuality uvnitř kolektivu. Společně cítíme kolektivní sílu a bezpečí,“ říkají v rozhovoru Hesterová, Sit a Kozerawski. 

Podcast je součástí projektu tranzit.cz Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. Série vzniká za podpory Státního fondu kultury České republiky. Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE.