Výstava

Bienále Ve věci umění 2020

Kde: Galerie hl. m. Prahy a Pražská tržnice

Kdy: 18.06.2020—20.09.2020

První ročník Bienále Ve věci umění se uskuteční od 18. června do 20. září 2020 v Praze. Bližší informace k programu zveřejníme v průběhu následujících měsíců, pro nejaktuálnější informace doporučujeme odebírat náš newsletter (registrace zde) a sledovat naše profily na Facebooku a Instagramu.

První edice bienále Ve věci umění / Matter of Art hledá nový jazyk a hledá nové možnosti „nepravděpodobných setkání”. Potýká se prostřednictvím vystavených uměleckých děl s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržuje se v místech, kde jazyk selhává, zkoumá pohrdání, podráždění, strach, frustraci, zlobu, agresi, únavu. S pocitem, že je nutné najít společné východisko a podmínky pro empatii, se výstava soustředí na pátrání po příčinách emocionálního naladění současné společnosti. Tyto příčiny hledá v minulosti, v přítomnosti, či na ně hledí z perspektivy možných scénářů budoucnosti. Ptá se, jak se intimní prostor mezilidských vztahů a emocionální život váže k širším sociálním, politickým a ekonomickým podmínkám. Emoce bývají komplikované, rozporuplné, neuspořádané a někdy i těžko ovladatelné. Jak s nimi současní umělci zachází v uměleckých dílech? Jak se dějí ve vztahu umění a diváků? Posedlost přítomným časem, toxická současnost, zaostalost, nostalgie, revize, modernita, techno-optimismus. Na výstavě se vede reálná kulturní bitva o význam času. O to, který obraz, která vnímatelná forma dovolí naplánovat plicím alespoň další nádech s nadějí na přežití, pětiletku, budoucnost.