Výstava

Pojď blíž

Kde: Galerie hl. m. Prahy a Pražská tržnice

Kdy: 21.07.2020—18.10.2020

Změna termínu

První ročník Bienále Ve věci umění / Matter of Art se uskuteční v průběhu léta a podzimu 2020. Mezinárodní výstava současného umění pod titulem 'Pojď blíž' bude zahájena 21. července 2020 v Galerii hl. m. Prahy v budově Městské knihovny a v Pražské tržnici v Holešovicích. Přes veškeré komplikace se nám tak podařilo původní termín posunout jen o měsíc. Pro nejaktuálnější informace doporučujeme odebírat náš newsletter (registrace zde) a sledovat naše profily na Facebooku a Instagramu.

Vyjádření k situaci v souvislosti s COVID-19

Podobně jako řadu dalších kulturních institucí zasáhla krize spojená s koronavirem také přípravy prvního ročníku Bienále Ve věci umění. Vývoj uplynulých dnů je však pozitivní a pokud nenastane zásadní obrat ve vývoji situace, bienále se uskuteční v roce 2020. Je ale jisté, že to bude jiné bienále, než které jsme plánovali. Některá nová díla nemohla vzniknout a pokud se je podaří realizovat, bude tomu tak za zcela jiných podmínek. Je dost možné, že se ho někteří zahraniční umělci, diváci a odborná veřejnost nebudou moci osobně zúčastnit. Zásadně se také proměnila společenská atmosféra, v níž se výstava uskuteční. Tuto situaci bereme jako příležitost nově promýšlet smysl umění v současné společnosti, což je ostatně úkol, který dnes stojí před všemi kulturními institucemi. Je nám jasné, že současné události promění pravidla uměleckého provozu a bylo by naivní se tvářit, že prostě jen jedeme dál. Věříme ale, že naše vize pečující instituce, která odmítá prezentovat umělecká díla za každou cenu, na úkor životního prostředí či pracovních podmínek lidí, je aktuálnější než kdy jindy.

Když jsme začátkem tohoto roku vybrali pro první edici bienále titul Pojď blíž, abychom tematizovali rozporuplnost intimních vztahů mezi lidmi, a souvislosti mezi uměním a empatií, netušili jsme, kolik váhy a nových významů toto vyzvání získá s přítomností viru SARS-CoV-2 v našich životech. Z něčeho zcela samozřejmého, jako je fyzická blízkost, se náhle stalo něco palčivého a traumatického. Toužíme po ní, protože se nám jí nedostává, ale zároveň se jí hrozíme. Pokud nejsme virem ohroženi my sami, lehce se můžeme stát příčinou záhuby jiného člověka. Projevem péče o druhého dnes není fyzická blízkost, dotyk, ale naopak vzdálenost, a to větší než jsou dva metry. Fyzická blízkost uměleckého díla v galerijním prostoru získává jiný smysl po měsících, kdy bylo možné současné umění a pocity blízkosti sdílet jen prostřednictvím virtuálních platforem. Bienále Ve věci umění je tak příležitostí jinak promýšlet a zažít vzájemný vztah blízkosti, péče a umění. Je to nakonec právě umění, které nám může pomoci najít nový jazyk intimity a blízkosti pro život v tomto novém, (post)koronovém světě.

Téma

První edice bienále Ve věci umění / Matter of Art hledá nový jazyk a hledá nové možnosti „nepravděpodobných setkání”. Potýká se prostřednictvím vystavených uměleckých děl s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržuje se v místech, kde jazyk selhává, zkoumá pohrdání, podráždění, strach, frustraci, zlobu, agresi, únavu. S pocitem, že je nutné najít společné východisko a podmínky pro empatii, se výstava soustředí na pátrání po příčinách emocionálního naladění současné společnosti. Tyto příčiny hledá v minulosti, v přítomnosti, či na ně hledí z perspektivy možných scénářů budoucnosti. Ptá se, jak se intimní prostor mezilidských vztahů a emocionální život váže k širším sociálním, politickým a ekonomickým podmínkám. Emoce bývají komplikované, rozporuplné, neuspořádané a někdy i těžko ovladatelné. Jak s nimi současní umělci zachází v uměleckých dílech? Jak se dějí ve vztahu umění a diváků? Posedlost přítomným časem, toxická současnost, zaostalost, nostalgie, revize, modernita, techno-optimismus. Na výstavě se vede reálná kulturní bitva o význam času. O to, který obraz, která vnímatelná forma dovolí naplánovat plicím alespoň další nádech s nadějí na přežití, pětiletku, budoucnost.

Pojď blíž je výzva k fyzickému i mentálnímu přiblížení. Může to být věta, kterou říká dospělý malému dítěti, když mu chce utřít špinavou pusu, může to být erotické vyzvání či přátelská pobídka, ale stejně tak i výhružka. Lidská blízkost se může nést v duchu vzájemného porozumění, stejně jako zásadního nedorozumění. Především je však blízkost základní lidskou potřebou a také projevem pečující, emocionální práce, kterou vykonáváme pro sebe i ostatní.